Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2018)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,21-28)

Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”

Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]
(Bổn mạng nhóm sinh viên Nhịp Bước Đaminh)

Lễ 6g15:

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g:

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ bảy :

Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5 giờ:

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 5 giờ:

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 

.