Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 03 B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 03 B (2012 – 2018)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,14-20)

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. Phalô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 5g:

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 16g:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2015

Lễ 5 giờ:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15 : 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2012

Lễ 5 giờ:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]