Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 02 mùa Chay năm B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 02 mùa Chay năm B (2012 – 2018)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 9,2-10)

altSáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu.

Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 Năm 2018

Lễ 6g16:

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g:

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 01.03.2015

 Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 Lễ 5 giờ:

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao   [Download]
     

 Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

 Lễ 17g30 :

Pt. Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]

 Lễ 19 giờ : 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 Ngày 04.03.2012 

Lễ 5 giờ:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
                         

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

 

.