Home / Thông tin / Ngày Hội Sinh Viên Hành Hương Năm Thánh

Ngày Hội Sinh Viên Hành Hương Năm Thánh

 

Ngày Hội Sinh Viên Hành Hương Năm Thánh
Khai giảng năm học 2010 – 2011

Thân mời các bạn sinh viên tham dự ngày hội hướng về năm thánh với chủ đề: MEN TRONG BỘT…

Với sự tham gia của một số nhóm sinh viên trong khu vực, từ 14 đến 21 giờ, thứ bảy ngày 09.10.2010.

Tại hội trường Trung tâm Mục vụ và thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

 

Chương trình

14g45 – 15g45: Tìm kiếm “Men”:

“Gương chứng nhân của các vị tiền bối”
do Linh mục giáo sư Px. Đào Trung Hiệu OP,
Bề Trên Chánh xứ Đaminh Ba Chuông trình bày.

15g45 – 17g00: Men trong “Bột Sinh viên”

Giao lưu giữa các nhóm, giới thiệu về nhóm,
dẫn chứng “Men trong bột” trong tương quan
với môi trường xã hội và trường học hôm nay

17g15 – 18g30: Chất sống của “Men”

Thánh Lễ và lãnh phép lành toàn xá, tại thánh đường Đa Minh
do Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình chủ tế

19g00 – 20g45: “Bột dậy men”

Liên Hoan bữa tối nhẹ và Giao lưu Văn Nghệ


Thay mặt BTC
Giuse Maria Hoàng Hữu Đức Phương -Nhóm Trưởng
Lm Giuse Đỗ Trung Thành – Linh Hướng


 

Ngày Giao lưu sinh siên Sikhem 2008 tại Đaminh