Home / Hình Ảnh / Ngày hội các mái ấm 27.3.2010

Ngày hội các mái ấm 27.3.2010

 

Ngày hội các mái ấm 27.3.2010

 

 

Thánh lễ ngày hội tình thương 

 

.