Home / Giáo Dục - Gia Đình / Lời nguyện vì sự sống

Lời nguyện vì sự sống

 

Lời nguyện vì sự sống


Lời cầu nguyện của Đức Bênêđictô XVI
hướng gia đình, tình yêu và hôn nhân
của nhân loại về tay Chúa Yêsu.

Lạy Chúa Yêsu,
Đấng luôn trung tín viếng thăm
và đổ tràn đầy bằng sự Hiện Diện của Ngài,
trên Giáo Hội và lịch sử con người,
là Đấng trong Bí Tích đáng ca tụng
Mình Máu Thánh Ngài,
cho chúng con dự phần
vào Sự Sống của Thiên Chúa
Và cho chúng con được nếm trước
niềm vui sự sống đời đời,
Chúng con thờ lạy Chúa
và chúng con chúc tụng Chúa.

Sấp mình trước mặt Ngài,
nguồn sự sống và là Đấng yêu mến sự sống,
Đấng hiện diện và hằng sống thật sự giữa chúng con,
chúng con nài xin Chúa:

Xin hãy đánh thức trong lòng chúng con
sự tôn trọng đối với mọi sự sống con người đang nẩy sinh.

Xin hãy làm cho chúng con
có khả năng nhìn ra trong hoa quả lòng người mẹ,
công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa.

Xin hãy cho tâm hồn chúng con
sẵn sàng đón nhận quảng đại mọi con cái đến với sự sống.

Xin hãy chúc lành cho các gia đình
Xin hãy thánh hóa sự kết hợp vợ chồng,
Xin hãy làm cho tình yêu họ đơm hoa kết trái dồi dào.

Xin hãy ban ánh sáng Thần Khí Chúa
cho những chọn lựa của các hội đồng lập pháp,
Để các dân các nước nhìn nhận và tôn trọng
Tính chất thánh thiêng của sự sống, của mọi sự sống con người.

Xin hãy hướng dẫn công việc của các nhà khoa học và các thầy thuốc,
để sự tiến bộ góp phần vào thiện ích trọn vẹn của con người,
để không hữu thể nào bị hủy diệt hoặc phải chịu bất công.

Xin hãy ban một đức bác ái sáng tạo
cho các nhà quản lý và những người cung cấp tài chính,
để họ biết cảm nhận và xúc tiến những phương tiện khả dĩ,
hầu cho các gia đình trẻ có thể mở ra một cách an lành
cho sự ra đời của những đưa con mới
và trong lòng nhân hậu của Ngài, xin hãy khấng ban!

Xin hãy dạy hết thảy chúng con
chăm sóc các trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi,
để chúng có thể hưởng được hơi ấm tình thương của Ngài,
được hưởng sự an ủi của Trái Tim cực thánh của Ngài.

Kính chào Đức Maria, Mẹ Ngài, Đấng có lòng tin vĩ đại,

Chúa đã mặc lấy bản tính con người chúng con trong cung lòng Mẹ,
Chúng con chờ mong từ Ngài, Điều Thiện Hảo
và là Đấng Cứu Độ độc nhất và thật sự của chúng con,
Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh yêu thương và phục vụ sự sống,
trong khi chờ được sống mãi mãi trong Ngài,
trong sự hiệp thông của Ba Ngôi Cực Thánh. Amen