Home / Tài Liệu - Slides / Kẻ thù lớn nhất của đời người…

Kẻ thù lớn nhất của đời người…

Kẻ thù lớn nhất của đời người…

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên.
Kẻ thù lớn nhất của đời người là lòng căm thù, đố kị…