Home / Hình Ảnh / Giới Hiền mẫu mừng Bổn mạng 2010

Giới Hiền mẫu mừng Bổn mạng 2010

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đaminh
Mừng Bổn Mạng

Clip hình Lễ Thánh Nữ Monica
ngày 27.08.2010