Home / Thông tin / Đức Thánh Cha Chủ Sự Lễ Tro 2012

Đức Thánh Cha Chủ Sự Lễ Tro 2012

 


Đức Thánh Cha Chủ Sự Thánh Lễ
Với Nghi Thức Bỏ Tro


ROMA : Chiều thứ tư lễ tro, 22-2-2012, ĐTC Biển Đức đã chủ sự cuộc rước sám hối từ nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh.

Lúc quá 4 giờ rưỡi, ĐTC cùng với hơn hồng y, 30 giám mục, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có 2 vị Tổng quyền của 2 dòng liên hệ, đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, và các bài thánh ca thống hối khác. Lần đầu tiên, ĐTC đi trên một chiếc xe nhỏ mui trần, có hai Đức Ông thuộc ban nghi lễ phụng vụ tháp tùng, thay vì đi bộ như từ trước đến nay.

Tại Vương cung Thánh Đường thánh nữ Sabina, trên đồi Avventino, có từ thế kỷ thứ V, ĐTC đã chủ sự thánh lễ, trước sự tham dự của các Hồng Y và Giám Mục, linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta.

Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt diễn giải ý nghĩa của tro bụi, đặc biệt là câu Chúa nói trong sách Sáng thế, được lập lại trong phụng vụ lễ tro ”Ngươi là tro bụi và sẽ trở về bụi tro” (St 3,19). Ngài nói: ”Khi Chúa phán với con người ”Ngươi là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro !”, cùng với hình phạt chính đáng, Chúa cũng muốn loan báo một con đường cứu độ, tiến qua đất, qua ”bụi tro”, qua xác thể sẽ được chính Ngôi Lời nhận lấy. Chính trong viễn tượng cứu độ ấy mà Lời sách Sáng Thế được phụng vụ thứ tư lễ tro lấy lại: như một lời mời gọi thống hối, khiêm tốn, ý thức về thân phận hay chết của mình, nhưng không phải để rơi vào tuyệt vọng, trái lại để đón nhận chính trong thân phận hay chết của chúng ta, sự gần gũi vô biên của Thiên Chúa, Đấng qua cái chết, mở cho chúng ta con đường tới sự phục sinh, tới thiên đàng được tìm lại”.

ĐTC cũng nhận xét rằng ”sở dĩ chúng ta có thể được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa, là do sự kiện cốt yếu này: chính Thiên Chúa, trong con của Ngài, đã muốn chia sẻ thân phận của chúng ta, không phải sự hư nát do tội lỗi. Chính Thiên Chúa Cha đã cho Con của Ngài được phục sinh nhờ quyền năng của Thánh Linh, và Chúa Giêsu là Adam mới, trở thành ”Thần khí ban sự sống” (1 Cr 15,45), là hoa quả đầu mùa của công trình sáng tạo mới.. Vị Thiên Chúa đã trục xuất nguyên tổ khỏi vườn địa đàng, đã sai Con của Ngài xuống trần thế bị tội lỗi tàn phá, để chúng ta, những đứa con hoang đàng của Ngài, có thể trở về quê hương chân thực, trong tinh thần thống hối và được lượng từ bi của Ngài cứu chuộc. Điều đó cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta, cho mọi tín hữu, cho mỗi người khiêm tốn nhìn nhận mình cần ơn cứu độ”.


alt

Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, ĐHY Jozef Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu ĐTC, trước khi ngài bỏ tro cho các Hồng y và một số tín hữu, trong khi 12 LM bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện.

Trọn buổi lễ, ĐTC được hai vị HY Phó Tế giúp đỡ, đó là ĐHY Fernado Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và ĐHY Domenico Calcagno, Chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (Apsa). (SD 22-2-2012)

G. Trần Đức Anh, O.P.