Home / Thông tin / Dư Âm WYD Madrid 2011

Dư Âm WYD Madrid 2011

 

Dư Âm WYD Madrid 2011

Nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, trong những ngày qua chúng ta đã có cơ hội đồng hành với Đại hội Giới trẻ (ĐHGT) diễn ra tại Madrid từ 16 đến 21.08.2011. Xin đặc biệt cảm ơn các bài viết của cha Trần Đức Anh OP cùng chương trình Việt Ngữ Vatican, và các bài phóng sự của Vietcatholic …

 

Giới trẻ Tây Ban Nha, áo đỏ
chuyển trao biểu tượng ĐH Giới trẻ cho các bạn Brasil

Để nối dài dư âm niềm vui ĐHGT thế giới Madrid, xin gửi đến cộng đoàn một số đoạn phim của “romereports.com”, bảy đoạn phim chỉ 17 phút,  với những góc quay chuyên nghiệp và hình ảnh ấn tượng, với lời bình luận bằng Anh Ngữ, hoặc phụ đề Anh ngữ các nhắn nhủ của Đức Benêdictô XVI, gửi cho mỗi chúng ta.

Đó là các clips Tổng hợp chọn lọc hình ảnh Giới trẻ gặp ĐTC, nghi thức suy niệm đàng thánh giá, đêm canh thức giữa cơn giông bão, và niềm vui của Giới trẻ Brasil khi biết nước mình được đăng cai ĐHGT lần tới năm 2013.

 

Hình ảnh WYD Madrid tổng hợp chọn lọc

 

Hội kiến Đức Thánh Cha ngày 18.08

 

Chặng đường thánh giá ngày 19.08

 

Huấn từ của ĐTC ngày suy niệm Thánh Giá

 

Gặp gỡ các bạn trẻ khuyết tật

 

Cơn mưa hồng phúc đêm canh thức

 

Giới trẻ Brasil nhận Thánh Giá : biểu tượng WYD

 

Tình cảm Giới trẻ dành cho Đức Thánh Cha