Home / Phim Tư Liệu / Dâng Hoa Dòng Mân Côi 2011

Dâng Hoa Dòng Mân Côi 2011

 

GIÁO XỨ ĐAMINH

Video : Dòng Mân Côi Bế Mạc Tháng Hoa

 

Phần 1/4

Như tin đã đưa, chiều thứ bảy 28.05.2011, tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông, các nữ tu Dòng Mân Côi đã nhận lời đến dâng giúp cộng đoàn suy niệm và Dâng Hoa kính Đức Mẹ, cũng là ngày bế mạc tháng hoa của giáo xứ.

Xin gửi đến cộng đoàn phần một : nghi thức Cung nghinh Đức Mẹ, và phần Ngũ Bái.

Phim do Video Minh Triệu thực hiện và phổ biến.

 

 

 

Phần 2 / 4

Tiếp nối Video Dâng hoa của Dòng Mân Côi Chí Hòa tại giáo xứ Đaminh, xin gửi đến cộng đoàn phần hai, gồm :

– Dâng Hoa Nến
– và đặc biệt, phần suy niệm Mùa Vui Kinh Mân Côi.

 

 

 

Phần 3 / 4

Đúng là buổi dâng Hoa của dòng Mân Côi. Trong phần ba của buổi dâng hoa, cộng đoàn hôm nay có cơ hội suy niệm nội dung của Mùa Sáng trong các mầu nhiệm Kinh Mân Côi.

Đặc biệt là tiệc cưới Cana suy niệm qua làn thơ ngâm và cuộc Thương Khó qua giọng hát chèo … Mời cộng đoàn cùng hiệp thông …

 

 

Phần 4 / 4


Đỉnh cao trong buổi dâng Hoa của dòng Mân Côi, phần 4 : cộng đoàn sẽ hướng đến Mùa Mừng trong các mầu nhiệm Kinh Mân Côi.

Đặc biệt chúng ta suy niệm về hình ảnh Đức Maria được vinh quang trên thiên quốc. Sau đó là cảnh cộng đoàn cùng dâng hoa và lời nguyện trước tòa Mẹ. Mời cộng đoàn cùng hiệp thông …

 

 
.
 
 
.