Home / Hình Ảnh / Clips: Ngày của Mẹ với ca đoàn Giới Trẻ

Clips: Ngày của Mẹ với ca đoàn Giới Trẻ

 

Ngày của Mẹ với ca đoàn Giới Trẻ

 

Trên thế giới, có nhiều quốc gia dành một ngày đặc biệt để tôn vinh các Bà Mẹ, nhưng không phải mọi quốc gia đều mừng cùng một ngày. Chúng ta mừng các Bà Mẹ với thiệp mừng, kẹo bánh, hoa và những bữa ăn ở ngoài…

Gần đây, tại Sài Gòn – Việt nam, có nhiều người, nhiều nhóm đã tổ chức ngày này với nhiều hình thức khác nhau. Trong tâm tình đó, các bạn trẻ thuộc ca đoàn Giới Trẻ giáo xứ Đaminh Ba Chuông cũng muốn nói lên tâm tình đặc biệt đó. Giới thiệu với cộng đoàn clips do các bạn thực hiện: