Home / Tài Liệu - Slides / Clips : Mong Chờ Giêsu (Ca đoàn tổng hợp)

Clips : Mong Chờ Giêsu (Ca đoàn tổng hợp)

Giáo xứ Đaminh

Clips : Mong Chờ Giêsu (Ca đoàn tổng hợp)


altTrong bầu khí mùa vọng, xin chuyển đến cộng đoàn ba nhạc phẩm do Ca đoàn Tổng hợp Giáo xứ Đaminh thực hiện trong phần đầu, đêm Thánh ca Noel 2006 tại giáo xứ, đưới sự hướng dẫn của ca trưởng Nguyễn Bách. Đêm thánh ca “Ngôi lời đã trở nên người phàm”.

Tuy chất lượng quay phim và âm thanh không hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn gợi lại nhiều kỷ niệm, đặc biệt các anh chị đã tham gia đêm thánh ca hôm ấy.