Home / Tài Liệu - Slides / Clips: Mẹ ơi!

Clips: Mẹ ơi!

 

tutos tuus - Holy Father - Pope John Paul II TeachingsClips: Mẹ ơi!

 

Thơ: Thánh Gioan Phaolô II

Lời Việt: Lê Đình Thông

Phổ nhạc: NS Phạm Trung

Trình bày: Ca sĩ Thùy Dương