Home / Giáo Dục - Gia Đình / Clips : Về hướng mặt trời

Clips : Về hướng mặt trời

 

Clips : Về hướng mặt trời

 

Nhạc nền: Tiếng dương cầm

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Phụng

Piano: Minh Ngọc

Sưu tầm và thực hiện: Duy Hân