Home / Thông tin / Clips hình : Đêm Giáng sinh 2011

Clips hình : Đêm Giáng sinh 2011

 

Clips hình : Đêm Giáng sinh 2011

Hình : HĐMV – Clips : Ngọc Anh OP.

Trong khi chờ bài viết, xin gửi đến cộng đoàn một số hình ảnh Đêm Giáng sinh 2011 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Gồm phần diễn nguyện và hai thánh lễ. Tạ ơn Chúa vì tất cả diễn biến tốt đẹp. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, đã sốt sáng tham dự và hiệp thông trong niềm vui mừng Chúa đã Giáng Trần, Halleluia.