Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Hiệp Thông / Clips: 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi

Clips: 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi

15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi

Thượng đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại.

Thượng đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn cỡ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến nhà.

Thượng đế sẽ không hỏi về quần áo thời trang trong tủ áo của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn bao nhiêu trong số quần áo ấy đã giúp kẻ khó.

…..