Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu - Slides / Clip: Hai bàn tay ba

Clip: Hai bàn tay ba

Clip: Hai bàn tay ba

Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành

cho tất cả mọi người cha

để họ chu toàn trách nhiệm làm cha:

luôn yêu thương, chăm sóc, đỡ nâng, giáo dục con cái,

và trở nên gương sáng cho các con bằng chính cuộc sống của mình.