Home / Chưa được phân loại / Chương trình Giáo lý trực tuyến: Các Anh Tìm Gì?

Chương trình Giáo lý trực tuyến: Các Anh Tìm Gì?

 

   Buổi giới thiệu

Số 01: Quà Tặng Trong Cuộc Sống

Số 02: Khát vọng cùng đích của con người là gì?

Số 03: Lịch sử ngày lễ Giáng Sinh

Số 04: Các từ ngữ trong Kinh Thánh và Phụng vụ – phần 01

Số 05: Vừa tin Chúa, vừa xem bói được không?

Số 06: Quan điểm của Giáo hội về việc gọi hồn và ngoại cảm

Số 07: Tại sao không được kêu tên Chúa vô cớ?

Số 08: Hình ảnh con Trâu trong Kinh Thánh

Số 09: Ý nghĩa của Mùa Chay Thánh

Số 10: Tại sao luật buộc giữ ngày Chúa nhật?

Số 11: Giáo hội nói gì về lương tâm?

Số 12: Tại sao Thánh Giuse không nói lời nào trong Kinh Thánh?

Số 13:: Học hỏi về Lễ Suy Tôn Thánh Giá