Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Thứ Ba tuần 22 thường niên, 01.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Hai tuần 22 thường niên, 31.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 22 thường niên A, 30.8.2020

Read More »

TLO: Kỷ niệm 15 năm Thánh Đường Đa Minh, 28.8.2020

Read More »

TLO: Thánh Mônica, bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo, 27.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 21 thường niên, 26.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 21 thường niên, 25.8.2020

Read More »

TLO: Kính Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ, 24.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 21 thường niên năm A – 23.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu sau Chúa nhật 20 thường niên, 21.8.2020

Read More »