Home / Thông tin (page 5)

Thông tin

THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ LINH MỤC DÒNG ĐA MINH

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn giữ gìn, nâng đỡ, ủi an và che chở các linh mục của Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, vị Mục tử Nhân Lành, Thánh Thiện ban cho thế giới hôm nay có thật nhiều thợ gặt thánh đức, có tấm lòng luôn biết quảng đại xót thương,

Read More »

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Bảy hồng ân Chúa Thánh Thần các em vừa được lãnh nhận sẽ là nguồn sức mạnh giúp các em cam kết và trung thành với Chúa đến trọn đời. Xin thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí hiểu biết và đạo đức đến ở với các em, giúp các em luôn biết kính sợ Chúa.

Read More »

Mừng bổn mạng Ban Tông Đồ giáo xứ

Cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng Ban Tông Đồ nhân lễ quan thầy và chân thành tri ân quý ông đã noi gương hai thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô luôn hăng say phụng sự Giáo xứ. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của hai thánh nhân, ban muôn ơn lành hồn xác trên quý ông và gia đình.​

Read More »

50 NĂM – TÌNH CHÚA & TÌNH NGƯỜI

Nhìn lại hành trình năm mươi năm,  gặt hái được những bó lúa nặng hạt hôm nay mỗi chúng ta những người con của giáo xứ không bao giờ được quên ơn những người đã gieo trong gian truân, trồng trong vất vả như là một nhắc nhớ về cội nguồn “con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”.

Read More »