Home / Thông tin (page 4)

Thông tin

Bổn mạng Lễ sinh 2017

Vào ngày 29/09/2017, hiệp cùng Giáo Hội mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần, vào lúc 17h30, Giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông long trọng cử hành thánh lễ mừng ba tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael.

Read More »