Home / Thông tin (page 4)

Thông tin

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ, nhất là khi chúng ta yếu lòng tin vào lòng thương xót của Chúa, giúp chúng ta vượt qua những cơn thử thách, gian nan khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Read More »

Ban Bác Ái: Con đường gặp gỡ Đức Ki-Tô

Đoàn trở về giáo xứ Thánh Đa Minh- Ba Chuông lúc 20h30. Chúng tôi đã trải qua một ngày thật tốt đẹp và bình an trong niềm vui của Chúa Kitô. Tạ ơn Chúa, khi đem niềm vui đến cho người khác thì chính chúng con cũng được no thoả hân hoan.

Read More »