Home / Thông tin (page 4)

Thông tin

Cảm nhận ngày lễ Truyền Tin 25.3.2017

Khiếm khuyết trên cơ thể không đáng lo bằng khiếm khiếm khuyết trong tâm hồn, nên có thể nói tất cả chúng ta ở đây đều khuyết tật. Nhưng đừng lo, Chúa Cha đã gởi một vị thầy thuốc tuyệt vời đến để chữa bệnh cho chúng ta,

Read More »