Home / Thông tin

Thông tin

Con đường Chúa đi

Ngày 08.03.2009, nhóm Mục vụ Sinh Viên đã có sáng kiến mời cộng đoàn suy niệm về con đường thập giá, với bài hát và phần minh hoạ về “Con đường Chúa đi”. Trong tâm tình Mùa Chay, chúng ta được kêu mời bước theo con đường của Ngài, vác thập giá với Ngài, sống chứng nhân mỗi ngày, với xác tín đó là con đường ánh sáng, con đường vinh quang.

 

Read More »

Ban Điều Hành Trung Tâm

  BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH   Bề trên chánh xứ Lm Giuse Lưu Công Chỉnh Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Lm Biển Đức Vương Thuật Giám đốc lớp Sedes Sapientiae Lm Giuse Phạm Quốc Văn   BAN THƯỜNG TRỰC Ông Giuse Trần Ngọc Sơn ...

Read More »

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh

Ngoài sinh hoạt hàng tuần của các ca đoàn, các đoàn thể, Trung tâm hiện có các lớp giáo lý Căn bản, Các lớp Thần học và chuyên ngành... Đặc biệt trong lãnh vực Nghệ thuật nhân văn, Trung Tâm Đaminh có Nhóm Mỹ thuật Đaminh do Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh sáng lập, đã tổ chức thành công nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật.

Read More »

Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông

Trung tâm xây dựng thời cha cha xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa, được khánh thành ngày 15.08.1996. Trong năm 2008, sau khi hoàn tất việc xây dựng thánh đường, cha xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh và cha giám đốc Anphong Vũ Đức Trung đã tiến hành tiếp việc ngăn các phòng và nâng cấp Trung Tâm như hiện nay.

Read More »

Giới Thiệu Hạnh Các Thánh

Trong phần giới thiệu sách của chúng ta mới có thêm mục Hạnh Tích Các Thánh. Tất cả đều dựa trên bộ sách “Theo Vết Chân Người”, với các đường nối kết để tìm đọc tiểu sử, hạnh tích các thánh theo tháng. Tại mỗi trang đều có đường dẫn để tìm đọc hạnh tích dựa theo mẫu tự A, B,C…

Read More »

Đức Thánh Cha cầu cho phẩm giá phụ nữ được kính trọng

“Thời đại chúng ta đã chứng kiến chứng từ của Mẹ Teresa Calcutta : nhờ ơn Chúa, một người con gái khiêm hạ của xứ Albania đã trở nên mẫu gương cho toàn thế giới về việc thực thi lòng bác ái và công việc phục vụ để thăng tiến con người.”... Mong sao cho phẩm giá của các phụ nữ được tôn trọng, cũng như sự đóng góp đắc lực của họ vào sự xây dựng xã hội và Nước Chúa được nhìn nhận.

Read More »

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Xứ Đa Minh

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH   + Mừng bổn mạng 2019 + Mừng bổn mạng 2017 + Mừng bổn mạng 2016 + Mừng Ban Phục vụ mới + 50 năm Thánh Tiến sĩ Catarina + Clips nhạc : Thánh nữ Catarina + Clips nhạc : Thánh tiến sĩ Catarina + Clips ...

Read More »

Các buổi Cầu Nguyện Taizé

  .   CÁC BUỔI CẦU NGUYỆN TAIZÉ TẠI GIÁO XỨ ĐAMINH   Taize tháng 10.2013: Khiêm tốn để nhận ra ý Chúa Taize tháng 09.2013: Sức mạnh của Đức Tin Taize tháng 08.2013: Cửa Thiên Đàng Taize tháng 06.2013: Tình yêu đích thực Taize tháng 05.2013: Bước đi trong ...

Read More »

Sứ Điệp Ngày Truyền Thông Quốc Tế

Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc Tế Truyền Thông thứ 43, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi người trẻ trở thành các người loan báo Tin Mừng và các giá trị kitô trong thế giới vi tính. Trước đó, Ngài cảnh giác : cần phải cẩn thận trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông tối tân với có óc phán đoán phân định lành mạnh...

Read More »

Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay

Hàng năm, ngày thứ tư lễ tro, các Đức Thánh Cha vẫn khởi sự mùa chay, cử hành lễ tro tại trụ sở Dòng Đaminh, tại Sabina, Roma. Năm nay Đức Bênêdictô XVI cũng duy trì tập quán đó. Đặc biệt trong bài giảng năm nay, ngoài các nghĩa vụ chính của mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái,  Ngài nhấn mạnh đến lời kêu mời hòa giải với Thiên Chúa của thánh Phaolô.

Read More »