Home / Thông tin (page 30)

Thông tin

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trước Thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chúc mừng HĐMV cùng lời cầu xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho HĐMV và nhắc nhớ cộng đoàn ý thức lại trách nhiệm, bổn phận của mỗi người trong việc rao giảng đức tin.

Read More »

Nghiên cứu khoa học để tôn vinh Thiên Chúa

Không những chân lý khoa học chẳng mâu thuẫn với chân lý đức tin, mà cả hai còn phát xuất từ chính cội nguồn là Thiên Chúa đầy khôn ngoan và quyền năng. Do đó, người Kitô hữu nghiên cứu khoa học – kỹ thuật để phụng sự Thiên Chúa.

Read More »