Home / Thông tin (page 30)

Thông tin

Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân 2017

Xin Đức mẹ Lộ Đức chữa lành tất cả chúng ta, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa luôn nâng đỡ, ủi an chúng ta, cách riêng cho những người đang vất vả chiến đấu với bệnh bệnh tật, để cho dù thế nào chúng ta cũng vẫn tin tưởng và phó thác vào Chúa, trung thành với Chúa tới giây phút cuối cùng.

Read More »

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Mỗi người chúng ta được mời gọi thánh hóa trong công việc hàng ngày, thánh hoá bản thân và gia đình, tham dự vào hy lễ hiến tế Chúa Giêsu, tín thác đời mình cho Chúa, kính xin Chúa đồng lao cộng khổ với mỗi người Ki- tô hữu chúng ta.

Read More »

Thánh Lễ Giao Thừa Đón Xuân Đinh Dậu 2017

Tạ ơn Chúa đã ban ta chúng con một năm bình an và tràn đầy ơn phúc. Xin Thiên Chúa thương, tiếp tục  ban cho chúng ta được mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Và “Vạn sự như thánh ý Chúa” cũng là ước mong thầm kín của mỗi người chúng ta xin được Chúa yêu thương chúc lành.

Read More »