Home / Thông tin (page 30)

Thông tin

Chương trình phụng vụ tháng 11.2015

Trong tuần đầu tháng 11, chúng ta có khá nhiều lễ đặc biệt : Lễ các thánh Nam Nữ, lễ Các Đẳng linh hồn, lễ thánh Martinô, lễ Cầu hồn ngoài nghĩa trang, lễ Khai mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh và lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Read More »