Home / Thông tin (page 3)

Thông tin

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 25 Năm Gia Đình Truyền Tin

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã quảng diễn tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua hình ảnh sự Thương khó của Chúa Giêsu, Đức Cha đã gắn kết tình yêu của Chúa Giêsu với hình ảnh những con người đau khổ đang hiện diện trong thánh lễ - những mái ấm!

Read More »