Home / Thông tin (page 211)

Thông tin

Họ Thánh Vinh Sơn

GIÁO HỌ THÁNH VINH SƠN Giáo họ hiện có 522 giáo hữu (290 nữ, 232 nam) 122 gia đình. + Mừng bổn mạng 2017 + Mừng bổn mạng 2016 + Mừng bổn mạng 2015 + Mừng bổn mạng 2014 + Mừng bổn mạng 2013 + Mừng bổn mạng 2012 + ...

Read More »

Họ Thánh Gioan

  . GIÁO HỌ THÁNH GIOAN BAOTIXITA Giáo họ hiện có 515 giáo hữu (290 nữ, 225 nam) 90 gia đình. + Mừng Bổn mạng 2013 + Mừng Bổn mạng 2011 + Mừng Bổn mạng 2010 Ban điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Trưởng : Bêđa Huỳnh ...

Read More »

Họ Thánh Giuse

GIÁO HỌ THÁNH GIUSE   Giáo họ hiện có 755 giáo hữu (gồm 391 nữ, 364 nam) trong 169 hộ gia đình. + Lễ bổn mạng năm 2017 + Lễ Bổn mạng năm 2016 + Lễ Bổn mạng năm 2015 + Lễ Bổn mạng năm 2013 + Lễ Bổn mạng ...

Read More »

Họ Thánh Martinô

  GIÁO HỌ THÁNH MACTINÔ Giáo họ với 1112 giáo hữu (665 nữ, 447 nam) 212 gia đình. + Đại lễ thánh Martinô 2013 + Đại lễ thánh Martinô 2011. + Đại lễ kính thánh Martinô 2010 Ban điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Trưởng : Giuse ...

Read More »

Ban Mục Vụ

  CÁC BAN MỤC VỤ Ban GIÁO LÝ:     Trưởng ban : Ô. Gioan Nguyễn Thành Vĩnh Phó ban : Ô. Micae Nguyễn Ngọc Thành  Ban PHỤNG TỰ:          Trưởng ban : Ô. Giuse Dương Minh Thanh  Phó ban : Ô. Giuse Hoàng Văn Thời Ban ...

Read More »

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐAMINH   I. Tổng Quát Phong trào Giáo lý giáo xứ Đaminh Ba Chuông được cha Giacôbê Phạm Văn Phượng phát triển từ năm 1975, với tổ chức Ban Giáo lý viên phục vụ việc dạy giáo lý, chuẩn bị lãnh các bí ...

Read More »

Ban Thường Vụ HĐMV

  BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ + Giáo họ thánh Giuse + Giáo họ thánh Gioan + Các ban chuyên trách + Giáo họ thánh Martinô + Giáo họ thánh Vinhsơn + Thừa tác viên Thánh Thể         + Nhóm Các Tông Đồ   Hội đồng mục vụ có ...

Read More »

Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

Website: http://sinhviendaminh.net/ Facebook: https://www.facebook.com/SVDMfanpage SINH VIÊN NHỊP BƯỚC ĐAMINH + Thánh lễ cầu nguyện năm học 2015 – 2016 + Công tác bác ái đầu năm học + Cùng giáo xứ tiếp sức mùa thi 2013 + Mừng ngày của cha mẹ 2013 + Thăm mái ấm Thiên Ân (05.2012) + Ngày ...

Read More »

Các Bà Mẹ Công Giáo

GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO + Nghe giảng lễ thánh Monica. + Nghe hạnh tích cuộc đời thánh Monica. + Phim : thánh Augustino người đi tìm chân lý. + Trích đoạn video :Thánh Monica và Augustino. + Lược sử Hội Các Bà Mẹ ...

Read More »