Home / Thông tin (page 20)

Thông tin

Tôn vinh Đức Mẹ ngày 13.10.2016

Biến cố tại Fatima ngày 13/10/1917 - Phép lạ mặt trời múa vừa thể hiện quyền năng của Thiên Chúa vừa là một lời mời gọi con người sám hối. Thế Chiến thứ nhất đã nảy sinh nhiều làn sóng vô thần chủ trương tiêu diệt tôn giáo bằng bạo lực

Read More »

Thư chung HĐGMVN lần thứ 13 (năm 2016)

Hoà với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á châu, chúng tôi đề nghị chủ để “Mục vụ gia đình” cho ba năm (2016–2019) với những điểm nhấn cho từng năm: Năm 2016–2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; Năm 2017–2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; Năm 2018–2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

Read More »

Kinh Mân Côi, vũ khí trừ quỷ

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria cho chúng con được thấy cuộc đời hữu hạn nơi trần gian này, biết rằng những ân ban hằng ngày đều là Hồng Ân Thiên Chúa. Cho chúng con được tinh thần của Mẹ: Vâng phục, phó thác và phục vụ trong tình yêu của Chúa.

Read More »