Home / Thông tin (page 20)

Thông tin

Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh 2017

Chúa đã chiến thắng trong Tình yêu cứu độ nhân loại. Hôm nay, tình yêu của Chúa Cha, Đấng muốn tất cả mọi người được cứu rỗi nơi Người Con yêu dấu đã đi đến tận cùng bằng cái chết đau thương nhục nhã trên thập giá.

Read More »

Bữa Tiệc Biệt Ly 2017

Thứ năm Tuần Thánh - ngày khởi đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo. Giáo hội nhắc lại cho con cái Chúa tưởng nhớ  bữa tiệc chia tay ấm áp, yêu thương của Chúa Giêsu với các môn đệ ở trần gian.

Read More »