Home / Thông tin (page 2)

Thông tin

Mừng bổn mạng Ban Tông Đồ giáo xứ

Cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng Ban Tông Đồ nhân lễ quan thầy và chân thành tri ân quý ông đã noi gương hai thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô luôn hăng say phụng sự Giáo xứ. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của hai thánh nhân, ban muôn ơn lành hồn xác trên quý ông và gia đình.​

Read More »

50 NĂM – TÌNH CHÚA & TÌNH NGƯỜI

Nhìn lại hành trình năm mươi năm,  gặt hái được những bó lúa nặng hạt hôm nay mỗi chúng ta những người con của giáo xứ không bao giờ được quên ơn những người đã gieo trong gian truân, trồng trong vất vả như là một nhắc nhớ về cội nguồn “con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”.

Read More »