Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 5)

Thánh Martinô – Suy Tư

Video: Bảo vệ sự sống – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR

Read More »

Video: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi 15.9.2018

Chỉ duy nhất tinh thần Chúa Kitô dù biết gian lao, thử thách, dù biết cái chết là chắc chắn khi vác thập giá trên đồi Can-vê nhưng Chúa Kitô vẫn đón nhận tất cả

Read More »

Video: Nghi thức nhận chức Tân Chánh Xứ 15.9.2018

Read More »

Thánh Gioan Mai-san (Juan Masias)

Đọc chuyện Thánh Gioan Masias, các bạn tìm được một mẫu gương tuyệt vời  trên con đường tìm Chúa và thực thi ý Chúa. Con người ấy say mê tìm kiếm Chúa, cho dù gặp bao thử thách, đau thương.

Read More »

Anh em bảo Thầy là ai?

Có thể kết luận rằng, thực hiện những điều nêu trên, đó là câu trả lời sống động nhất, một câu trả lời mang nhãn hiệu “Mến Chúa – Yêu người”, điều mà chính Đức Giê-su mời gọi.

Read More »

Xin Người đặt tay lên con…

Chúng ta hãy đến trước Thánh Giá Đức Ki-tô, và thưa với Ngài, rằng: “Xin Người đặt tay lên con”.

Read More »

Clip: Tìm kiếm sự bình an

Read More »

Đừng để mang tiếng là đạo đức giả…

Thế nên, thờ phượng Chúa, không chỉ là vài ba cậu kinh kệ, nhưng còn phải có hành động. Phải “Đem yêu thương vào nơi oán thù. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.  Đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Phải “dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”.

Read More »

Clip: Hai anh em

Bởi lẽ, "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4:8), nếu chiếm được Thiên Chúa, là chiếm được mọi sự, vì tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Read More »

Phần chúng con, chúng con đã tin…

Vấn đề của chúng ta, hôm nay, đó là, hãy thắp lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn mình, và đừng quên xin Chúa giữ cho ngọn lửa đó luôn bừng cháy,

Read More »