Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 5)

Thánh Martinô – Suy Tư

Hãy tin…

Chúng ta lại cần phải đến “Nhà Thờ” nơi chúng ta sẽ gặp được một Đức Giê-su, một Giê-su với lời mời gọi: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng. Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Read More »

Clips Suy niệm về Chúa Phục Sinh

“Trong Chúa Kitô Phục sinh, mọi thụ tạo đều trỗi dậy vào đời sống mới!”. Mong cho lời loan báo Phục sinh vang đến mọi dân tộc trên mặt đất, và mong cho tất cả mọi người thiện chí đều cảm nhận là mình được mời gọi đóng một vai trò tích cực vào ngày mà Chúa đã làm ra, ngày Người sống lại, khi Giáo hội, tràn đầy niềm vui,

Read More »

Tôi “đã thấy và đã tin”…

Sự tồn tại của Giáo Hội, hơn hai ngàn năm qua, trong khi có biết bao đế quốc sụp đổ, biết bao quốc gia bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, cũng  chính là “dấu chỉ một Giê-su Phục Sinh”, Ngài  vẫn  “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.

Read More »