Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 4)

Thánh Martinô – Suy Tư

TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTS

 Như đã nói trong phần dẫn nhập, thời Giáo hội sơ khai, không dễ dàng phân biệt bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức như hai bí tích tách biệt. Trong giai đoạn này, Thêm Sức là một phần trong lễ nghi Thánh Tẩy. Với thời gian, hai bí tích này được cử hành tách biệt nhau, nhưng có mối tương quan rất đặc biệt.

Read More »

TH online 23: BT Thêm Sức trong chương trình cứu độ

Nhiều đoạn Kinh thánh cho chúng ta những chứng từ quan trọng về ân huệ của Thánh Thần được thông ban cho các tín hữu. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ: "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Read More »

TH online 20: Những hình thức khác nhau của BTRT

Việc suy tư thần học thời nay phải được đặt vào trong bối cảnh đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Giáo hội xác tín rằng bí tích Thánh Tẩy, theo lệnh truyền của Đức Kitô, luôn cần thiết cho ơn cứu độ; tuy nhiên không phải vì thế mà Giáo hội đóng khung ơn cứu độ của Chúa vào việc cử hành bí tích.

Read More »

Con xin theo Chúa…

Hãy tự hỏi mình, rằng: hôm nay,  ta không chấp nhận “bỏ hết mọi sự” chỉ vì quyến luyến những tiếng gọi của Satan! Hay ta chấp nhận “bỏ hết mọi sự” cho những việc có liên quan đến Tin Mừng Cứu Rỗi

Read More »