Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 4)

Thánh Martinô – Suy Tư

Hãy yêu thương nhau

“Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

Read More »