Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 30)

Thánh Martinô – Suy Tư

Xin Mẹ dạy con hai tiếng: xin vâng

Không gì tốt hơn là chúng ta hãy cùng nhau “trông lên Mẹ là gương mẫu của đời ta”. Trông lên Mẹ như là một mẫu mực để chúng ta “dõi bước theo Mẹ”, để chúng ta “quyết noi gương Mẹ” và cuối cùng, để chúng xin Mẹ dạy cho hai tiếng “Xin Vâng”.

Read More »

Ta là bánh hằng sống…

Đức Giê-su khẳng định, rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6, 51).

Read More »

Anh em cứ ngồi xuống đi…

Quyền năng và lòng trắc ẩn, đó là những điều Đức Giê-su luôn thể hiện trong những ngày còn tại thế. Về quyền năng của Đức Giê-su, Tin Mừng thánh Luca đã ghi lại rằng: “Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.” (Lc 6 , 19).

Read More »

Làm Tông Đồ Cho Chúa

Hình ảnh người chăn chiên tràn ngập các bài đọc Sách Thánh hôm nay. Câu đáp trong bài đáp ca tóm tắt lại bài đọc một: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” Chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ngủ quên hoặc xa cách.

Read More »

Chính Chúa đã bắt lấy tôi

Thưa bạn, một hành trang như thế, có phải là khó kiếm không? Câu trả lời dành cho mỗi chúng ta. Thế nhưng, là một Ki-tô hữu, chúng ta phải nhớ rằng: “chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi… và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi : Hãy đi…” (Am 7, 15)

Read More »