Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 30)

Thánh Martinô – Suy Tư

Chúa đã sai tôi đi

Nếu đã là thợ gặt của Ngài, đừng chần chờ nữa, chúng ta hãy đưa tay nhận lấy “lệnh lên đường”, và đừng quên nhìn lên thánh giá Đức Ki-tô, cây thánh giá cứu độ, mà xác tín, rằng: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi."

Read More »

Theo Chúa: phải bỏ mọi sự

Phê-rô chưa kịp đòi hỏi, Đức Giê-su đã trả lời: “Thầy bảo thật anh  em; chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

Read More »

Sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa, từ trời cao, có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta”. Thì, nay, nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, Thánh Thần Chúa làm cho chúng ta nên nghĩa tử của Người, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”

Read More »