Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 30)

Thánh Martinô – Suy Tư

Sống đạo trong gia đình

Trong Phúc Âm, nhiều lần kể lại rằng Chúa Giêsu "đi ra nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó" (Mc 1, 45). Vợ chồng lại càng cần phải có những ngày cùng nhau "đi ra nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó", nghĩa là những ngày tĩnh tâm, ít nhất là một lần trong một năm.

Read More »

Video: Tiếng Muôn Thiên Thần

Tiếng muôn thiên thần  / Hỉ hoan ca mừng  / Lừng vang đồng xanh đêm vang  / Chúa sáng danh trên trời  /  Chúc thái an cho đời  / Người người dạt dào niềm vui  / Đất trời hòa ngập đầy hạnh phúc  / Trong giờ phút linh thiêng  / Chúa con ra đời

Read More »

Thơ: Hồn tôi reo hát

Vui lên nào hỡi lòng ta như mùa xuân thiếu nữ / Lữ thứ dặm trường bao năm tháng đã qua / Ta có Chúa cùng đi nỗi khắc khoải không còn!!! / Những ngày mòn mỏi mắt chờ mong tuôn suối lệ / Đã qua rồi vì Đức Chúa bảo vệ tôi!.

Read More »