Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 30)

Thánh Martinô – Suy Tư

Tôi thật có phúc!

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sống yêu thương và phục vụ, Kinh Thánh cho biết: “vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu” (x.Hc 7, 35). Ai sẽ mến yêu chúng ta? Thưa, không chỉ mọi người mà còn chính Chúa, chính Chúa Giê-su, vào ngày trở lại trong vính quang, Ngài sẽ nói với ta rằng:  “Con thật có phúc”.

Read More »

Hãy tỏ lòng sám hối…

Hôm nay, chúng ta bước vào tuần thứ II – Mùa Vọng. Với tuần thứ I, chúng ta được kêu gọi hãy tỉnh thức và cầu nguyện, còn hôm nay, Phụng Vụ Lời Chúa, qua trích đoạn Tin Mừng thánh Luca, Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu hãy sám hối.

Read More »