Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 30)

Thánh Martinô – Suy Tư

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư Tuần Thánh

Ở đây chúng ta hãy tìm hiểu diễn tiến các sự kiện theo khía cạnh con người. Trong một cuộc họp của Nghị viện, người ta đã quyết định sẽ giết Đức Giêsu Nazareth. Họ lợi dụng việc Người có mặt tại Giêrusalem vào dịp lể vượt qua. Giuđa, một người trong nhóm Mười hai, phản bội Chúa Giêsu lấy ba muơi đồng bạc, bằng cách chỉ chỗ để người ta bắt Người.

Read More »

Đừng phạm tội nữa…

Trước  tòa án này, có lẽ bạn và tôi, chúng ta không bao giờ muốn mình đứng ở đó trong vị trí “tội phạm”. Vậy, tại sao, ngay hôm nay, chúng ta không  tuân hành lời khuyến dụ của Chúa Giê-su: Từ nay đừng “phạm tội” nữa !

Read More »

Chỉ là “năm nay nữa”, mà thôi…

Thế nên, hãy để một phút thinh lặng, trong tâm tình sám hối,  và hãy tự hỏi lòng mình rằng, sau bao nhiêu năm, từ một “cây vả trần gian”, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên “cây-vả-Kitô-hữu”, mỗi Chúa Nhật chúng ta có đến vườn-nho-nhà-thờ để các linh-mục-làm-vườn “vun xới và bón phân”

Read More »

Ơn Chúa cùng với tôi…

 “Tôi đã sẵn sàng ra khơi”? Vâng, câu trả lời, tất nhiên, là dành cho mỗi người. Thế nhưng, hãy nhớ, dù chúng ta “ra khơi” cho công việc mưu sinh, hoặc cho công việc “lưới người”, cũng đừng quên “Hãy ký thác cho Chúa”. Chưa hết, còn phải có một niềm tin, tin rằng “Ơn Chúa cùng với tôi”

Read More »