Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 3)

Thánh Martinô – Suy Tư

BIẾT CHÚA, BIẾT CON – Sáng tác: Lm Mạnh Hùng, O.P. – Trình bày: Cs. Thanh Sử

Read More »

Người sống lại như lời Thánh Kinh…

Chúng ta làm như thể là để chứng minh cho thế giới biết rằng , người Ki-tô hữu chính là cánh tay nối dài của Đức Giê-su Phục Sinh, một Giê-su đến thế gian là để ban “Bình An” cho thế gian, như Ngài đã từng phán rằng: “Thầy ban bình an cho anh em”.

Read More »

SẼ ĐẾN LÚC – Sáng tác: Lm. Mạnh Hùng, O.P. – Trình bày: Cs. Xuân Trường

Read More »

ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. – Trình bày: Cs. Duy Tân

Read More »

Clips nhạc: Điều Răn Mới – Anh Khôi – Têrêxa

Read More »

Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng…

Vâng, bắt đầu trong tuần này, tuần chúng ta gọi là “Tam Nhật Thánh”. đừng khó chịu khi chúng ta quỳ xuống trước thánh giá Chúa Ki-tô, và nguyện rằng: “Lỗi tại con… Lỗi tại con mọi đàng”.

Read More »

Videos: Chương trình Sống Đạo mùa Covid-19

Read More »

Lạy Chúa, con vẫn tin Ngài…

Vẫn có Chúa ở với chúng ta  “mọi ngày cho đến tận thế”. Vấn đề cỏn lại, đó là chúng ta có đến cùng Chúa Giê-su và thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, có. Con vẫn tin Ngài”,

Read More »

Ủy ban Phụng Tự: những lưu ý về trực tuyến Thánh Lễ

Trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay, các tín hữu nên tham dự thánh lễ “phát trực tiếp” để được hiệp thông cách trọn vẹn và sống động, hơn là xem các thánh lễ được “phát lại” trên mạng sau thời điểm đã cử hành.

Read More »

Phải có “đức tin và đức mến”

Là một Ki-tô hữu, đó là việc chúng ta phải thực hiện. Đừng quên, để thực hiện được một cách trọn hảo, chúng ta cần phải có đức tin và đức mến.

Read More »