Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 20)

Thánh Martinô – Suy Tư

Phim: Thánh Đa Minh, ánh sáng Giáo hội

Giới thiệu với cộng đoàn bộ phim đầu tiên về Thánh Phụ Đa Minh do Tỉnh Dòng Philippine thực hiện trong bối cảnh Dòng mừng 800 năm thành lập.

Read More »

Nước Trời: Gia nghiệp đời ta…

Đức Giê-su đã nói, rằng: “Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ”. Có lẽ trong chúng ta, không ai là không muốn đời sau sẽ được ở “trong Nước của Cha mình”.

Read More »

Ai có tai thì nghe…

Có lẽ, không ai trong chúng ta lại muốn mình trở nên cỏ lùng, không ai trong chúng ta lại muốn mình “phải khóc lóc nghiền răng”, mà, tất nhiên là muốn được “chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha”, phải không, thưa quý vị!

Read More »

Lời Chúa, tôi đáp ứng như thế nào?

Là một Ki-tô hữu, chúng ta phải có một sự ưu tiên, một ưu tiên để làm sao cho mảnh đất tâm hồn mình luôn được tươi tốt, một sự tươi tốt đủ cho mùa thu hoạch của mình được “gấp trăm, sáu chục, ba chục”.

Read More »

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2017

Ngày 08 tháng 7 năm 2017, ngày vui trọng đại của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột trao tác vụ linh mục cho quý tiến chức thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Read More »

Hãy đến cùng Ta…

Hãy đến cùng Ta… đó là một lời mời gọi. Đến hay không là quyền tự do của mỗi chúng ta. Thế nhưng, đừng quên lời thánh Augustino có nói: “Chúa dựng nên ta không cần có ta nhưng để cứu chuộc ta, Chúa cần sự cộng tác của ta”.

Read More »

Video: Thánh lễ Ban bí tích Thêm Sức (2017)

Các em với cây nến sáng trên tay cùng người đỡ đầu lần lượt tiến ra giữa nhà thờ đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn của các em

Read More »

Tôi đã thật sự “từ bỏ mình…?”

Khi Đức Giêsu nói với chúng ta: “Từ bỏ…Vác thập giá mình… Liều  mất mạng sống mình vì Thầy”, thì đó vừa là một đòi hỏi, vừa là một lời mời gọi.

Read More »

Video: Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Giáo Xứ

Giáo xứ đã bước qua nửa thế kỷ, tất cả là bởi nhờ ơn Chúa ban cùng với sự cộng tác, giúp đỡ của biết bao đôi tay thầm lặng. Ôi, tình Chúa và tình người.

Read More »

Anh em đừng sợ…

Niềm tin của chúng ta, vì thế, không phải là không có những lúc, nói như lời thánh Phao-lô, đó là: “đang bị lửa thử thách”.  Thì đây,  chủ nghĩa duy vật vô thần, đang “sỉ nhục” danh Đức Ki-tô, đang thử thách chúng ta.

Read More »