Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 20)

Thánh Martinô – Suy Tư

Video: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2016

Đúng 21 giờ, thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn bắt đầu. Đèn điện được tắt hết để chuẩn bị cho các nghi thức làm phép lửa và nến Phục Sinh. Toàn thể cộng đoàn hướng về cha chủ tế cử hành các nghi thức làm phép lửa và phép nến.

Read More »

Nhờ “tin mà thấy”…

Các môn đệ xưa, không phải nhờ “thấy mới tin” nhưng là “nhờ tin mà thấy”. Các ông đã tin vào những gì Chúa Giê-su giải thích, nên các ông đã thấy, không phải thấy một Giê-su chết treo trên thập giá, nhưng là một Đức Giê-su Phục Sinh.

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư Tuần Thánh

Ở đây chúng ta hãy tìm hiểu diễn tiến các sự kiện theo khía cạnh con người. Trong một cuộc họp của Nghị viện, người ta đã quyết định sẽ giết Đức Giêsu Nazareth. Họ lợi dụng việc Người có mặt tại Giêrusalem vào dịp lể vượt qua. Giuđa, một người trong nhóm Mười hai, phản bội Chúa Giêsu lấy ba muơi đồng bạc, bằng cách chỉ chỗ để người ta bắt Người.

Read More »

Đừng phạm tội nữa…

Trước  tòa án này, có lẽ bạn và tôi, chúng ta không bao giờ muốn mình đứng ở đó trong vị trí “tội phạm”. Vậy, tại sao, ngay hôm nay, chúng ta không  tuân hành lời khuyến dụ của Chúa Giê-su: Từ nay đừng “phạm tội” nữa !

Read More »

Chỉ là “năm nay nữa”, mà thôi…

Thế nên, hãy để một phút thinh lặng, trong tâm tình sám hối,  và hãy tự hỏi lòng mình rằng, sau bao nhiêu năm, từ một “cây vả trần gian”, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên “cây-vả-Kitô-hữu”, mỗi Chúa Nhật chúng ta có đến vườn-nho-nhà-thờ để các linh-mục-làm-vườn “vun xới và bón phân”

Read More »