Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 20)

Thánh Martinô – Suy Tư

Clip: Cầu nguyện

Trong cuộc sống có rất nhiều điều, nhiều việc chúng ta cần phải làm hơn là dành thời giờ cho cầu nguyện, vì vậy để có thời giờ và cơ hội cầu nguyện, chúng ta phải từ bỏ chính mình. Làm được như vậy là chúng ta đã và đang đáp ứng điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi môn đệ đích thực của Ngài.

Read More »

Chúng ta cùng thắp bùng lên!

Niềm tin Ki-tô giáo, có thể nói rằng, là một niềm tin luôn  phải đương đầu với nhiều sự bách hại. Niềm tin của người Ki-tô hữu, còn là một niềm tin luôn phải đối diện với những  bắt bớ, tù đày và chết chóc.

Read More »