Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 20)

Thánh Martinô – Suy Tư

Xin Mẹ dạy con hai tiếng: xin vâng

Không gì tốt hơn là chúng ta hãy cùng nhau “trông lên Mẹ là gương mẫu của đời ta”. Trông lên Mẹ như là một mẫu mực để chúng ta “dõi bước theo Mẹ”, để chúng ta “quyết noi gương Mẹ” và cuối cùng, để chúng xin Mẹ dạy cho hai tiếng “Xin Vâng”.

Read More »

Ta là bánh hằng sống…

Đức Giê-su khẳng định, rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6, 51).

Read More »