Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 2)

Thánh Martinô – Suy Tư

Giê-su, Ngài là ai!

Có Chúa đứng bên cạnh, với sức mạnh của Ngài, có phần chắc,  đời sống Ki-tô hữu của mỗi chúng ta sẽ là câu trả lời chính xác nhất, sẽ là một bức chân dung tốt nhất về một Đức Giê-su,

Read More »

Video: Mừng lễ thánh bổn mạng Đa Minh (2017)

Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con bình an của Chúa, khôn ngoan của Chúa và sức mạnh của Chúa, xin cho mỗi chúng con hôm nay và mọi ngày trong suốt cuộc đời luôn nên giống Chúa như Cha Thánh, biết nhìn thế giới với đôi mắt của tình yêu thương, biết lắng nghe nhịp đập của những anh chị em khốn khó,

Read More »

Tôi có “hiểu Chúa”?

Ngọn núi đó, chính là “ngọn núi tâm hồn”, một tâm hồn trong thinh lặng, một tâm hồn mở rộng, một tâm hồn khao khát, cùng với lời nguyện, rằng: “Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi mắt con...

Read More »

Clips: Chín cách cầu nguyện của Thánh Đaminh

Đôi khi thân xác đạt đến sự ngây ngất trong tình trạng xuất thần như trong trường hợp thánh Phaolô hoặc được cuốn hút trong tinh thần hoan hỷ như thánh vương Đa-vít. Thánh Đaminh đã từng sử dụng cách thức cầu nguyện này và thật hợp lý khi chúng ta bàn một khiá cạnh nào đó về phương pháp cầu nguyện của người

Read More »