Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Video: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2016

Đúng 21 giờ, thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn bắt đầu. Đèn điện được tắt hết để chuẩn bị cho các nghi thức làm phép lửa và nến Phục Sinh. Toàn thể cộng đoàn hướng về cha chủ tế cử hành các nghi thức làm phép lửa và phép nến.

Read More »