Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Video: Liên khúc Giáng Sinh 2018 – ca đoàn Thiếu Nhi

Read More »

Video: Nhập Thể & Maria, Mẹ Có Biết – Ban hợp xướng Suối Việt

Read More »

Video: Mary’s Boy Child – Dàn nhạc giáo xứ

Read More »

Video: Vị Cứu Tinh – ca đoàn Thiên Thanh

Read More »

Video: Noel về – Quý Sơ Học Viện Đa Minh Chân Lý

Read More »

Video: Halleluia và Feliz Navidad – Quý Thầy Học Viện Đa Minh

Read More »

Video: Mong chờ Giêsu – ca đoàn Chúa Hài Đồng

Read More »

Trực tiếp: Ca Nguyện Giáng Sinh 2018

Read More »

Hãy gióng lên hồi chuông ân sủng…

Vì thế, không gì tốt hơn là hãy “chất lên” con thuyền cuộc đời của mình lời khuyên của thánh Phao-lô, khuyên rằng, hãy sống “Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi…”

Read More »

Videos: Canh thức Giáng Sinh 2014

Với các diễn viên hoàn toàn là thiếu nhi Ba Chuông, các bạn đã dâng mọi tâm tình vào diễn nguyện, tháp nhập con người mình vào chính nhân vật mà Đoàn trao phó.

Read More »