Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Hãy xin ơn kiên trì

Cũng vậy, với ta hôm nay, nếu cuộc hành trình của  ta trên  con đường về Nước Trời cũng có “sự kiên trì” như thế, lẽ nào ta không diễm phúc ở bên “Cứu Chúa Giê-su”! Vậy, cớ gì hôm nay, chúng ta không “xin ơn kiên trì”!

Read More »

Hôm nay, tôi “nghiêng bên nào”?

Còn nếu “nghiêng” về “tám mối phúc thật” ư! Hãy tin rằng, chúng ta sẽ được “gọi là con Thiên Chúa” và “Nước Trời” sẽ là của chúng ta, đúng với lời hứa của Đức Giê-su: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Read More »

Đừng… tôn mình lên

Hãy thể hiện lời truyền dạy của Đức Giê-su, “hạ mình xuống”, và mỗi lần cầu nguyện, hãy cầu nguyện với một tâm tình như tâm tình người thu thuế:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Read More »