Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Clip: Hai anh em

Bởi lẽ, "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4:8), nếu chiếm được Thiên Chúa, là chiếm được mọi sự, vì tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Read More »

Phần chúng con, chúng con đã tin…

Vấn đề của chúng ta, hôm nay, đó là, hãy thắp lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn mình, và đừng quên xin Chúa giữ cho ngọn lửa đó luôn bừng cháy,

Read More »

Clip: 5 không trách, 7 không mắng

Read More »

Ai ăn… Tôi sẽ cho

Chính vì thế, hôm nay, vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-su: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”,

Read More »

Video: Nghi thức lặp lại lời khấn dòng (15.8.2018)

Read More »

Video: Nhận chức Tu viện trưởng Tu viện Thánh Albertô 15.8.2018

Read More »

Video: Đại lễ mừng kính Thánh Đa Minh 08.8.2018

Thánh lễ cho cha chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự. Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay có quý cha, quý thầy trong Tu viện, quý nữ tu Đa Minh… các Hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Read More »

Ai tin thì được

Trong thánh lễ mỗi ngày, Giáo Hội, qua vị linh mục, vẫn luôn cất tiếng loan báo cho mọi người biết rằng: “Đây là mầu nhiệm đức tin” cùng với lời mời gọi: “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh (2018)

Read More »

Xin cho con thứ bánh ấy…

Vâng, nếu chúng ta muốn được hưởng phúc-trường-sinh, phải đến trước bàn Tiệc Thánh Thể và nói: Lạy Chúa, “xin cho con thứ bánh ấy”.

Read More »