Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Anh em hãy canh thức

Nếu ta có dầu đủ, để thắp sáng ngọn đèn đức tin của mình, hãy tin,  vào ngày “Đức Giê-su đến”, ngày đó, ta sẽ được nghe chính Ngài nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”.

Read More »

Truyện thánh Martin de Porres

Là Kitô hữu, thánh nhân đã thương mến và cứu giúp mọi người, đặc biệt người nghèo hèn và đau khổ. Là triết gia, thánh nhân đã có một lối suy tư độc đáo, đúng đắn và phổ cập cho hết mọi người. Là nghệ thuật gia, thánh nhân đã biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và biết hoà mình vào vũ trụ với muôn loài.

Read More »