Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Năm sau lễ tro

Trong Mùa Chay này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta theo Người  lên Giêrusalem để chịu hy sinh trên Thập Giá. “Nếu ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ minh, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi”(Lc 9:23). Dĩ nhiên đây là một lời mời gọi mang tính đòi hỏi và khó khăn, nhưng nó có thể phóng ra sức mạnh sáng tạo của tình yêu nơi những ai chấp nhận nó.

Read More »

Clips suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư lễ Tro

Cuộc hành trình mà mùa Chay mời gọi chúng ta trên hết là thực hiện việc cầu nguyện: trong tuần lễ này, các cộng đoàn Kitô hữu phải trở nên “những trường cầu nguyện’ đích thực. Một mục tiêu quan trọng khác là giúp tín hữu đến với các bí tích Hòa giải, nhờ đó mỗi người có thể “tái khám phá Đức Giêsu như là  mầu nhiệm của lòng thương xót

Read More »

Phải “nhờ Đức Giê-su Ki-tô”

Nếu chúng ta “đầy sự trọn hảo của Thiên Chúa”, vâng, hãy cùng với thánh Phao-lô:  “Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng, nhờ Đức Giê-su  Ki-tô, Chúa chúng ta” (x.1Cor 15, 57).

Read More »

Sống Đạo số 22: Phò Sự Sống, Bổn Phận Của Kitô Giáo!

Read More »

Hãy Yêu Thương và Tha Thứ

Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua”.  Nói cách khác, chúng ta sẽ trở thành những con người giàu tình yêu thương và lòng tha thứ.

Read More »

Yêu thương đem lại hạnh phúc

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh  em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh  em là những kẻ bây giờ  đang phải khóc, vì anh  em sẽ được vui cười”.

Read More »

Đừng quên “ký thác đường đời cho Chúa”

Đừng quên, sau khi cho các môn đệ “hai thuyền đầy cá”, điều Đức Giê-su muốn nơi các ông, không phải lưới cá, nhưng là “lưới người”.

Read More »

Lời Chúa: Hôm nay được ứng nghiệm

Ngài nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Đúng là thành kiến giết chết niềm tin.

Read More »

Chúng ta là phát ngôn nhân của Chúa

Đem Tin Mừng đến cho người nghèo, người bị áp bức, người bị lãng quên…là việc làm của chính mỗi chúng ta. Bởi vì qua những gì chúng ta làm cho họ, chúng ta chính là người tiếp tục nói lên tiếng nói của Đức Giê-su,

Read More »

Người bảo gì, ta cứ việc làm theo…

Khi đã mời Đức Giê-su dự tiệc cưới đời ta, hãy để Ngài làm chủ đời ta. Nói cách khác: “Người bảo gì, ta cứ việc làm theo”.

Read More »