Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 10)

Thánh Martinô – Suy Tư

TH online 46: Nghi thức và công hiệu của BTXDBN

Nghi thức cốt yếu của bí tích là xức dầu thánh trên trán và hai lòng bàn tay bệnh nhân, cùng với lời đọc: “Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi của Chúa,...

Read More »

“Tôi biết chiên của tôi…”

Hãy nhớ lời Đức Giê-su đã phán hứa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.

Read More »

TH online 45: TTV và thụ nhân của BTXDBN

Chỉ có các giám mục và linh mục mới có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cách hữu hiệu; các phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân thì không có năng quyền để cử hành bí tích này.

Read More »

Clip: Giới thiệu Ơn Gọi Đa Minh

Dòng Đaminh còn gọi là Dòng Anh Em Giảng Thuyết, do thánh Đaminh sáng lập năm 1216 tại Toulouse, nước Pháp. Trụ sở hiện nay của Dòng tại Tu viện Santa Sabina, Roma.

Read More »

TH online 44: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Giáo lý HTCG số 1511 dạy rằng bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân được chính Đức Giêsu thiết lập, như một bí tích thực sự và đúng nghĩa của Giao ước mới

Read More »

Bạn có là “người chứng nhân không cô đơn”!

Cớ gì chúng ta không “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”!

Read More »

TH online 43: Thừa tác viên của Bí tích Hòa Giải

Theo GLHTCG số 1465chúng ta có thể nói rằng các linh mục là "dấu chỉ" của bí tích này, bởi vì các linh mục tượng trưng và là khí cụ của tình thương Thiên Chúa đối với tội nhân

Read More »

TH online 42: Những hình thức cử hành BTHG

Linh mục hãy đón tiếp hối nhân với tình huynh đệ; nên nhớ đây là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, dấu chỉ của Cha nhân từ đón tiếp người con tội lỗi trở về.

Read More »

Chúng tôi đã được thấy Chúa!

Là một Ki-tô hữu, chúng ta phải là khí cụ bình an của Chúa, bởi chỉ nhờ đó chúng ta mới có thể đem “lòng thương xót của Chúa” đến với tha nhân, bởi chỉ nhờ đó lời chứng về Đức Giê-su Phục Sinh của chúng ta, mới là lời chứng sống động

Read More »

TH online 41: Làm gì để đón nhận hiệu quả BTHG?

Con người chẳng có thể đền bù cân xứng những gì mình đã xúc phạm đến Chúa, đến Hội thánh và tha nhân; chính Đức Giêsu, nhờ công nghiệp cái chết và sự phục sinh của Người, đã đền thay cho chúng ta. 

Read More »