Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Anh em đừng sợ…

Niềm tin của chúng ta, vì thế, không phải là không có những lúc, nói như lời thánh Phao-lô, đó là: “đang bị lửa thử thách”.  Thì đây,  chủ nghĩa duy vật vô thần, đang “sỉ nhục” danh Đức Ki-tô, đang thử thách chúng ta.

Read More »

Lạy Chúa! Con chẳng đáng…

Đó chính là lúc ta cảm nghiệm được sự “dịu ngọt”, sự dịu ngọt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua “Con của Người” là Đức Giê-su Ki-tô, một Giê-su đã phán hứa: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”

Read More »

“Hãy ra đi và làm như thế”

Chúng ta đừng như các môn đệ xưa, “đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi” nữa, mà hãy nhìn vào chính bản thân mỉnh, và tự hỏi: Tôi có sẵn sàng “ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ”. Vâng, “Hãy ra đi và làm”, vì đó là lời Chúa truyền dạy.

Read More »

Video: Mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima

Kiệu Đức Mẹ được cung nghinh và lần lượt dừng lại ở 7 vị trí trong và ngoài nhà thờ. Đến mỗi điểm dừng, tiếng trống hồi vang lên, tất cả đều dừng bước,  mọi ánh mắt của đoàn người cùng hướng về kiệu Mẹ Fatima, giơ cao ngọn nến và hoa như lời ngợi khen, chúc tụng, dâng lên lời kinh Kính Mừng thật sốt sắng.

Read More »

Đường Giêsu: Con đường tình ta đi

Đức Giê-su đã khẳng định: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Thế nên, đừng chần chờ gì nữa, hãy lấy bút chấm tọa độ, con đường mang tên Giê-su, trên tấm bản đồ cuộc đời của mình, và xem đó chính là con đường tình ta đi.

Read More »