Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Yêu thương đem lại hạnh phúc

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh  em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh  em là những kẻ bây giờ  đang phải khóc, vì anh  em sẽ được vui cười”.

Read More »

Đừng quên “ký thác đường đời cho Chúa”

Đừng quên, sau khi cho các môn đệ “hai thuyền đầy cá”, điều Đức Giê-su muốn nơi các ông, không phải lưới cá, nhưng là “lưới người”.

Read More »

Lời Chúa: Hôm nay được ứng nghiệm

Ngài nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Đúng là thành kiến giết chết niềm tin.

Read More »

Chúng ta là phát ngôn nhân của Chúa

Đem Tin Mừng đến cho người nghèo, người bị áp bức, người bị lãng quên…là việc làm của chính mỗi chúng ta. Bởi vì qua những gì chúng ta làm cho họ, chúng ta chính là người tiếp tục nói lên tiếng nói của Đức Giê-su,

Read More »

Người bảo gì, ta cứ việc làm theo…

Khi đã mời Đức Giê-su dự tiệc cưới đời ta, hãy để Ngài làm chủ đời ta. Nói cách khác: “Người bảo gì, ta cứ việc làm theo”.

Read More »

Clip: Nô lệ hay tự do?

Read More »

Con là con của Cha…

Chúng ta đang sống trong một xã hội cổ vũ cho một lối sống thực dụng, một lối sống luôn đặt vấn đề vật chất là trên hết, sống không có tình cảm, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác, một lối sống luôn muốn giành những gì có lợi cho mình, bất chấp đúng hay sai.

Read More »

Chúng tôi không lạc lối về…

Ngài sẽ tỏ mình ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ lại thấy Chúa, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, và rồi chúng ta có thể tự tin mà nói rằng: “Chúng tôi không lạc lối về Thiên Quốc.”

Read More »

Clip: Điều diệu kỳ của sự chia sẻ

Read More »

Video: Thánh lễ kỷ niệm hôn phối & bổn mạng ca đoàn Thánh Gia 2018

Cha bề trên chánh xứ thay mặt tu viện và giáo xứ chúc mừng bổn mạng ca đoàn Thánh Gia đã nhiệt tình phục vụ lời ca tiếng hát trong thời gian qua, chúc ca đoàn ngày một vững tiến cả về chất lượng và số lượng

Read More »