Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

TH online 08 : Người cử hành và lãnh nhận các Bí tích

Chúng ta cần biết rằng để việc cử hành bí tích thành sự, thừa tác viên phải được Chúa và Hội thánh ban cho năng quyền, đồng thời thừa tác viên cũng phải cử hành bí tích với ý hướng ngay lành. Ngoài ra, để việc cử hành cho xứng đáng, thừa tác viên còn cần phải giữ đúng các nghi thức, có lòng sùng kính bí tích và đang ở trong tình trạng ân sủng.

Read More »

TH online 03 : Chúa Kitô thiết lập các Bí tích

Các bí tích luôn là cử chỉ của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Cử chỉ lớn nhất chính là cuộc nhập thể của Đức Kitô (Xc. Gl 4, 4). Cuộc nhập thể này là một dấu chỉ, một bí tích; cho nên tất cả mọi hành vi trong cuộc đời của Chúa Kitô: từ khi Người sinh ra, lớn lên, công khai rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ, thứ tha tội lỗi, thiết lập bí tích Thánh Thể…  

Read More »

Thần học online 01: Bí tích là gì ?

Con số 7 bí tích mới chỉ được xác định trong Công đồng chung Lyon II, khóa IV ngày 6.7.1274; cả Giáo hội Công giáo và Giáo hội Đông phương Hylạp cũng đều tuyên xưng có 7 bí tích. Giáo lý về 7 bí tích vào thế kỷ XVI, được Công đồng Trentô (1546-1563) tái xác định và đã long trọng tuyên bố thành tín điều

Read More »