Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Ai đó… có chúng ta

Hạnh phúc như thế đấy! Vâng, rất hạnh phúc vì hôm nay, Đức Giê-su qua các linh mục, Ngài vẫn lớn tiếng nói: “Phúc thay ai được  mời…”

Read More »

Thiên Chúa sẽ nói với ta như thế

Ngoài  việc được  Đất Hứa làm gia nghiệp,  Đức Giêsu  còn nhìn chúng ta như là một người con yêu dấu, một người con mà Ngài rất hài lòng về những điều (nêu trên) chúng ta đã thể hiện.

Read More »

Họ phải là mẫu mực của đời ta

“Giờ đã đến và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” . Vâng, đó là lời Đức Giê-su đã tuyên phán.

Read More »

Đừng để con nói: Cha đâu?  

Hôm nay, vẫn còn đó những tên bạo chúa Hêrôđê-thời-@, chỉ vì đồng lương, những tên bạo chúa đó không ngần ngại truy sát tập thể những con trẻ ngây thơ,

Read More »

Video: Canh thức Giáng Sinh 2019

Read More »

Thiên Chúa sẽ đến

Hãy cất tiếng nguyện cầu với Thiên Chúa rằng: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Vâng, chỉ cần nguyện cầu: Này con xin đến. Hãy tin rằng: Thiên Chúa – Người sẽ đến.

Read More »

Đức Giê-su: Ngài thật sẽ đến

Cuối cùng, một khi chúng ta “nghe biết những việc Đức Ki-tô đã làm”, nói mà không sợ thiên hạ cười, chúng ta sẽ thốt lên rằng: Đức Giê-su, thật là Đấng phải đến.

Read More »

Phải biết sám hối và tránh xa tội đời

Hãy nghe thêm một lời cảnh báo của ông Gio-an Tẩy Giả: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở thành con cháu ông Áp-ra-ham”.

Read More »

Tôi có canh thức và sẵn sàng?

Thế nên, để có được một Mùa Vọng hữu ích cho đời sống Ki-tô hữu của mỗi chúng ta, ngoài việc giăng hoa kết đèn cho hang Be-lem bằng gỗ đá, hãy dám vào hang Be-lem tâm hồn của mỗi chúng ta thông điệp của Thầy Giê-su,

Read More »

Slides: Gieo nhân nào, gặt quả đó

Read More »