Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh

Người đã được rửa tội trở thành phần tử của Hội thánh, họ không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Đấng đã chết và sống lại vì mình. Bí tích Thánh Tẩy đã trao cho người lãnh nhận những trách nhiệm và bổn phận, đồng thời cũng trao cho họ những quyền lợi trong Hội thánh

Read More »

TH online 17: BTRT tháp nhập ta với Chúa Kitô

nh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người.

Read More »

TH online 16: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, mọi tội lỗi đều được thứ tha: nguyên tội, tội riêng cũng như hình phạt do tội. Những người đã được tái sinh sẽ được vào Nước Thiên Chúa và không còn gì có thể ngăn cản họ. Tuy nhiên, họ còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như: đau khổ, bệnh tật, bất toàn, và phải chết.

Read More »

TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Ngay từ lúc sơ khai của Hội thánh, các Kitô hữu đã được Thánh Tẩy; Tin mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ chứng tỏ rằng phép Rửa là một dấu chỉ cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi Giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hylạp.

Read More »

TH online 14: Thánh Phaolô dạy về Phép Rửa

Các Tông đồ và những người cộng tác đã trao ban bí tích Thánh Tẩy cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh. Nhờ Thánh Thần, thụ nhân được dìm xuống nước để thanh luyện, được mặc lấy Đức Kitô, được thánh hóa và nên công chính. Như vậy, bí tích Thánh Tẩy là việc dìm xuống nước để Lời Chúa là hạt giống bất diệt đâm chồi nẩy lộc xanh tươi.

Read More »

TH online 13 : Những hình ảnh tiên trưng về BTRT

Hội thánh nhận thấy sự kiện con tàu của ông Nôê tiên báo về ơn cứu độ nhờ bí tích Thánh Tẩy. Đặc biệt cuộc Vượt qua Biển Đỏ, sự kiện dân Israel thực sự được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở Aicập, loan báo ơn giải thoát do bí tích Thánh Tẩy mang lại.

Read More »

TH online 12 : Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa

Kinh thánh cho chúng ta sự xác tín rõ ràng rằng nhờ vâng phục và nhờ đức công chính của mình, Đức Giêsu đã đem lại cho nhân loại sự công chính hóa và đức công chính.[1] Chính Người đã sống lại để công chính hóa chúng ta

Read More »

TH online 11 : Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội

Ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người,

Read More »

TH online 10 : Thẩm quyền Giáo hội đối với các Bí tích

Giáo hội còn phải nỗ lực bảo vệ tính nguyên vẹn bản chất của bí tích. Quả vậy, thánh Phaolô xác tín các Tông đồ biết mình chỉ là người quản lý các mầu nhiệm (Xc. 1 Cr 4,1), vì Chúa Kitô là nền tảng của đời sống bí tích, và không ai có thể sắp đặt nền tảng nào khác hơn.

Read More »

TH online 06 : Cử hành Bí Tích nơi cộng đoàn tiên khởi

Từ lễ Hiện xuống, Thánh Thần tiếp tục thực hiện công cuộc thánh hoá ngang qua các dấu chỉ bí tích. Hội thánh thanh tẩy những dấu chỉ lấy từ sinh hoạt thiên nhiên và đời sống xã hội cũng như từ Cựu ước để diễn tả và hiện tại hoá công cuộc cứu độ của Chúa Kitô.

Read More »