Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu – Slides (page 7)

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2013 – 2019

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 thường niên C (2016 – 2019)

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho n

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên C (2016 – 2019)

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên C (2016 – 2019)

Tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên C (2016 – 2019)

Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 22 năm C (2019)

Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối,... Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên C (2016 – 2019)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 20 năm C (2013 – 2019)

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Read More »

Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 – 2019)

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên C (2019)

"Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.

Read More »