Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu – Slides (page 6)

Tài Liệu – Slides

Videos: Tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô (2017 – 2019)

Martinô càng lớn lên trong ân nghĩa Chúa và quảng đại hơn nữa, dấn bước vào con đường phục vụ người nghèo khó, người đau khổ, bệnh tật và tất cả những ai đang phải đối diện với nghịch cảnh

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 30 thường niên C (2016 – 2019)

Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên C (2016 – 2019)

Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên C (2016 – 2019)

Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Read More »

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2013 – 2019

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 thường niên C (2016 – 2019)

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho n

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên C (2016 – 2019)

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên C (2016 – 2019)

Tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên C (2016 – 2019)

Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 22 năm C (2019)

Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối,... Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.

Read More »