Home / Tài Liệu – Slides (page 4)

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Giáng Sinh 2016

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Read More »