Home / Tài Liệu – Slides (page 3)

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm B (2015 – 2018)

Người cầm lấy tay nó và nói: “Talitha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Read More »