Home / Tài Liệu – Slides (page 20)

Tài Liệu – Slides

Video: Nghi thức Khai mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh

Ngay sau phần nghe đọc Thông Điệp của cha Bề trên Tổng quyền, cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa thắp sáng nến Năm Thánh – Ngọn nến Năm Thánh được thắp sáng: Xin Thiên Chúa cho anh chị em Dòng cũng như thánh Đa Minh xưa kia đã gìn giữ và chia sẻ ngọn lửa tình yêu của Chúa

Read More »