Home / Tài Liệu – Slides (page 20)

Tài Liệu – Slides

Clip: Chiếc bát gỗ

Nếu chúng nhìn thấy chúng ta kiên nhẫn tạo ra một bầu không khí gia đình vui vẻ cho các thành viên, chúng sẽ bắt chước thái độ đó trong suốt cuộc đời của mình. Những người cha mẹ thông thái nhận ra rằng mỗi ngày là một viên gạch được xếp để làm nên tương lai của con cái.

Read More »

Clip: Học làm người

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện,

Read More »