Home / Tài Liệu – Slides (page 124)

Tài Liệu – Slides

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất

Ngày thứ bảy hướng về những Kitô hữu đang đối diện với trào lưu đa tôn giáo, đồng thời cầu nguyện cho họ được hiệp nhất trong Thiên Chúa. Thiếu sự hiệp nhất này, chúng ta rất khó mà xây dựng một vương quốc hòa bình với tất cả mọi người thiện chí.

Read More »

Kỷ Sửu nói về Trâu qua Thơ Văn

Năm nay Kỷ Sửu-năm con Trâu-con vật đứng thứ nhì trong 12 Giáp. Nhân dịp Xuân về, mời Quí Vị cùng tìm theo dấu vết Trâu trong thơ văn - một con vật gần gũi, thân thương nhất của người dân quê Việt nam trong loài gia súc như : chó, mèo, gà, heo, bò, ngựa...

Read More »