Home / Tài Liệu – Slides (page 100)

Tài Liệu – Slides

Nghe giảng : Tĩnh tâm mùa Vọng

Đợt tĩnh tâm mùa Vọng năm nay, tu viện trao cho hai cha trẻ, mới lãnh nhận hồng ân linh mục tháng 8 vừa qua, cha Đinh Trọng Chính và Trần Bình Tiên. Hai cha đã quyết định chọn chủ đề lấy từ thánh vịnh Tv 130, 7 “Ơn Cứu Độ Nơi Người Chan Chứa”, vì muốn mời gọi cộng đoàn hòa nhập với tâm tình năm thánh 2010 tại Việt Nam.

Read More »

11. Bức họa tử đạo ông Quỳnh và thầy Tự

Ở giữa pháp trường, hai chứng nhân nằm trên những manh chiếu. Hai bộ gông bị ném chỏng chơ gần nơi hành quyết. Phiến gỗ luận tội cũng cắm liền đó. Tay các tử tội bị buộc chặt vào cọc cắm xuống đất. Hai chân của các tử tội bị trói và cũng bị buộc vào một cây cọc đóng xuống đất. Một sợi dây tròng qua cổ ông trùm Năm, mỗi đầu sợi dây là ba tên lính đang ra sức kéo.

Read More »

10. Bức họa tử đạo cha Khoan, hai thày Thanh, Hiếu

Bên trong vòng vây quân lính, liền bên xác cha Khoan, hai người đàn ông đang ngồi để chuẩn bị đem xác thánh nhân đi. Xa hơn một chút, một người đàn bà ngồi ngay dưới chân viên quan đánh chiêng. Bà ta đã dọn sẵn một bình rượu và cơi trầu để trong thúng, dùng làm lễ vật xin quan giám trảm cho lấy xác các vị tử đạo.

Read More »

9. Bức họa tử đạo ba thầy Mỹ, Đường và Truật

Bên ngoài, dân chúng tới xem khá đông. Ở góc trái, bên ngoài vòng vây quân lính, một người mặc áo nâu đang đứng, đó là cha Triêu. Vị linh mục này đã đón các vị chứng nhân của Chúa trên đường ra pháp trường để ban phép xá giải cho các vị. Đứng cách cha Triêu không xa là một nữ tu cũng mặc áo nâu, tay phải cầm nón, tay trái đang đưa vạt áo lên lau nước mắt.

Read More »

8. Bức họa tử đạo : Đc Borie Cao

Hai viên quan cưỡi voi chủ trì cuộc hành quyết. Bên ngoài vòng vây quân lính, dân chúng đứng xem khá đông. Ở trung tâm bức họa, Đức cha Borie Cao đang quì trên một manh chiếu, hai tay bị trói về phía sau, áo bị lột trễ xuống tới bên trên thắt lưng. Xung quanh Đức cha Borie Cao có năm người khác...

Read More »

7. Bức họa tử đạo cha Khoan, thầy Thanh, thầy Hiếu

Ở phía dưới đoàn người, chếch về bên phải là một nhóm người mang theo gậy gộc, kẻ nằm người ngồi. Đây là nhóm giáo dân định tới giải cứu ba vị, nhưng khi thấy không thể giải cứu được vì đoàn người đã lên đường đi về tỉnh lị Ninh Bình, nhóm giáo dân chán nản ngồi xuống hoặc nằm ngay bên vệ đường.

Read More »

6. Bức họa tử đạo Lm Mai Năm, ông Đích và ông Mĩ

Đây là bức họa lớn nhất, chiều cao 1,804 m, chiều rộng 1,965 m, được vẽ trên giấy bồi trên vải mỏng và được vẽ theo nhiều thủ pháp nghệ thuật dân gian khác nhau như luật đồng hiện, luật tẩu mã và luật phi điểu. Nét vẽ trong bức họa này không sắc sảo cho lắm.

Read More »

5. Bức họa cuộc tử đạo Đc Cao, Lm Điểm, và thày Tự

Bức họa cao 1,709 m, rộng 0,890 m, được vẽ trên giấy bồi trên vải mỏng và được vẽ theo luật đồng hiện. Nét vẽ trong bức họa này khá sắc sảo. Chúng tôi tạm chia bố cục bức họa làm ba phần: lùng sục và bắt bớ – giải đi – giam cầm và thẩm vấn.

Read More »

4. Bức họa cuộc tử đạo thánh PX Nguyễn Cần

Bản án thánh nhân cũng được ghi trên một phiến gỗ sơn vôi và cắm gần bên nơi hành quyết. Nội dung bản án bằng chữ Hán như sau: “Nguyễn Tiến Truật quán Thường Tín phủ Sơn Miêng xã cai phạm bản quốc tòng Gia Tô đạo hựu bất khẳng khoá quá thập tự thẩm án xử cấp lập quyết tư bài. Minh Mạng thập bát niên cửu nguyệt thập bát nhật.”

Read More »

3. Bức họa cuộc tử đạo thánh Lm Cornay Tân

Một chi tiết đặc biệt trong cuộc hành quyết này: viên quan giám trảm đã không theo trình tự thông thường của một vụ xử lăng trì, sau tiếng chiêng đầu tiên, ông đã ra lệnh cho đao phủ chặt đầu thánh nhân trước, sau đó mới cắt các khớp tay và khớp chân.

Read More »