Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu – Slides (page 10)

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Chúa nhật IV mùa Vọng C (2015 – 2018)

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.

Read More »

Videos: Giảng tĩnh tâm mùa vọng 2018

Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật III mùa Vọng năm C (2015 – 2018)

Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa..."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật II mùa vọng năm C (2015 – 2018)

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật I mùa vọng năm C (2015 – 2018)

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa Kitô Vua (2015 – 2018)

Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giêsu đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?”

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 32 năm B (2015 – 2018)

“Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên năm B (2018)

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Read More »

Videos: Giảng lễ Thánh Martinô (2013 – 2019)

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 30 năm B (2015 – 2018)

Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Read More »