Home / Tài Liệu – Slides (page 10)

Tài Liệu – Slides

Video: Thánh lễ tạ ơn Vĩnh khấn (2016)

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria ban cho thầy luôn kiên vững, an vui trong ơn gọi thánh hiến cho Chúa, luôn là “học trò giỏi” của Mẹ luôn sống tinh thần vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ loan báo Tin Mừng bình an

Read More »