Home / Tài Liệu – Slides (page 10)

Tài Liệu – Slides

Video giảng lễ Chúa nhật 32 năm C (2016)

Về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, của tổ phụ I-xa-ác, của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

Read More »

Tổng hợp tài liệu Lễ Đức Mẹ Fatima

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, Giáo xứ Đaminh Ba Chuông có thánh lễ riêng các ngày 13, tổ chức Nghi thức tôn vinh Mẹ và Thánh Lễ Đặc Biệt vào ngày 13 tháng 5 và tháng 10. Kính mời cộng đoàn tham dự, để bày tỏ lòng kính yêu với Mẹ và xin Mẹ chúc lành cho chúng ta.  

Read More »

Họ không phải là người sao ? (Bài giảng Lm Montesinos)

Lịch sử truyền giáo của Dòng Đaminh tại Châu Mỹ La Tinh đầu thế kỷ XVI, nổi bật chân dung một số nhân vật đã mạnh dạn bênh vực cho nhân quyền của “thổ dân”. Bài giảng của cha Antonio De Montesinos OP vào chúa nhật thứ IV mùa Vọng, ngày 21.12.1511. phản ảnh lập trường của anh em Đa Minh tiên khởi tại Hispaniola, đã mở màn cho cuộc đấu tranh này.

Read More »