Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 5)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 11.12.2018: Tôn trọng mọi người

Read More »

Ngày 10.12.2018: Không ngừng tạ ơn Chúa

Read More »

Ngày 09.12.2018: Dọn đường đón Chúa

Read More »

Ngày 08.12.2018: Xin vâng như Mẹ

Read More »

Ngay 07.12.2018: Niềm vui có Chúa

Read More »

Ngày 06.12.2018: Thực hành Lời Chúa

Read More »

Ngày 05.12.2018: Nhận lãnh rồi chia sẻ

Read More »

Ngày 04.12.2018: Chúa thương kẻ khiêm nhường

Read More »

Ngày 03.12.2018: Rao giảng và làm chứng cho Tin mừng

Read More »

Ngày 02.12.2018: Chờ Chúa đến

Read More »