Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 5)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 14.03.2019: Ai xin thì sẽ được

Read More »

Ngày 13.03.2019: Dấu của tình thương

Read More »

Ngày 12.03.2019: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Read More »

Ngày 11.03.2019: Cơ hội cuối cùng

Read More »

Ngày 10.03.2019: Chay tịnh

Read More »

Ngày 09.03.2019: Thân phận phàm nhân

Read More »

Ngày 08.03.2019: Có Chúa đồng hành

Read More »

Ngày 07.03.2019: Đường Thánh Giá

Read More »

Ngày 06.03.2019: Người biết sám hối

Read More »

Ngày 05.03.2019: Xin hãy hoán cải con, lạy Chúa

Read More »