Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 30)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 29.08.2018: Cái giá của một ngôn sứ

Read More »

Ngày 28.08.2018: Thanh tẩy nội tâm

Read More »

Ngày 27.08.2018: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Read More »

Ngày 26.08.2018: Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời

Read More »

Ngày 25.08.2018: Lời nói đi đôi việc làm

Read More »

Ngày 24.08.2018: Làm chứng cho Chúa

Read More »

Ngày 23.08.2018: Y phục của tình yêu thương

Read More »

Ngày 22.08.2018: Khiêm nhu như Mẹ

Read More »

Ngày 21.8.2018: Chọn Chúa

Read More »

Ngày 20.8.2018: Chọn Chúa làm gia nghiệp đời ta

Read More »