Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 17.06: Tình Chúa không biên giới

Làm việc bác ái cụ thể cho người đang sống bên cạnh bạn nhất là những người mà tự nhiên bạn không ưa thích, những người bạn đang có mối bất hoà.

Read More »

Ngày 16.06: Tin Mừng bất bạo động

Tìm một dịp - mà dịp này chắc cũng không thiếu gì trong đời thường của bạn - để sống phương châm: yêu thương, yêu cả kẻ thù – yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương.

Read More »

Ngày 15.06: Nên một trong Chúa Ba Ngôi

Một mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa mà con người có thể thấu hiểu như một giáo sư đại học hiểu về một bài toán lớp Một, lớp Hai thì đó không còn là mầu nhiệm nữa. 

Read More »

Ngày 14.06: Không cần thề!

Luôn can đảm nói sự thật, sống theo sự thật vì Chúa chúng ta thờ là Sự Thật.

Read More »

Ngày 13.06: Đòi hỏi để kiện toàn lề luật

Con người trong xã hội hôm nay đang mau chóng đánh mất cảm thức về tội lỗi. Người ta hăm hở tìm kiếm sự “hoàn hảo” về tri thức, của cải, sắc đẹp… hơn là “trở nên hoàn thiện” trước mặt Thiên Chúa. 

Read More »

Ngày 12.06: Theo Chúa giữ luật Chúa

Người đời chạy theo những lối sống bất chấp giới răn của Chúa.  Họ đề cao quyền con người nhưng lại chủ trương giết hại thai nhi trong lòng mẹ.

Read More »

Ngày 11.06: Miễn sao Tin Mừng được loan báo

Bạn đang làm việc với ai để truyền giáo? 

Read More »

Ngày 10.06: Phản chiếu ánh sáng

Truyền giáo chính là bản chất của người Ki-tô hữu, như muối không thể không mặn, ánh sáng không thể không chiếu sáng. Bạn đã ý thức và thực hành sứ mệnh quan trọng ấy như thế nào rồi?

Read More »

Ngày 09.06:Hạnh phúc có thật!

Hãy học với thánh Phan-xi-cô Khó Khăn, người đã thấm nhuần tinh thần Tin Mừng này: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Read More »

Ngày 08.06: Lửa Thánh Thần, lửa tình yêu

Luôn xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi làm việc.

Read More »