Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 06.07: Nghỉ ngơi với Chúa

Bạn sống hiền hậu và khiêm nhường, để góp phần làm vơi nhẹ đi gánh nặng nề của những anh chị em đang đau khổ.

Read More »

Ngày 05.07: Rượu mới, bầu da mới

Ta tập tự vấn trong mỗi ý nghĩ và hành động của mình: Tôi đang theo ai đây? Theo một ai đó, theo chính mình, hay theo Chúa Giê-su?

Read More »

Ngày 04.07: Chúa đồng bàn với tội nhân

Dâng hy sinh cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại.

Read More »

Ngày 03.07: Cần dấu chứng đức tin

Tôi trở thành dấu chứng niềm tin Phục Sinh qua cách tôi dành ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa.

Read More »

Ngày 02.07: Tại sao không liên can?

Quyết tâm sống thực trong lời nói và việc làm, bởi gian dối là do ma quỷ mà ra (x. Mt 5,37).

Read More »

Ngày 01.07: Có Ngài trong cuộc đời…

Mọi ngày, đặc biệt những lúc khó khăn, khủng hoảng, tôi hướng về Chúa với xác tín rằng bất cứ nơi nào có Đức Giê-su, mọi sóng gió cuộc đời sẽ bình lặng.

Read More »

Ngày 30.06: Một “nơi” ở với Đức Ki-tô

Hiện nay, động cơ bạn tin-theo Chúa đang là gì? Bạn làm gì để động cơ đó ngày càng tinh tuyền hơn?

Read More »

Ngày 29.06: Chỉ một Chúa, một đức tin

Khi có điều bất đồng ý kiến, tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và đối thoại với nhau trong tình bác ái.

Read More »

Ngày 28.06: Đồng cảm với trái tim Chúa

Dành thời gian trong ngày suy ngắm cuộc đời Mẹ Ma-ri-a và xin ơn được đồng cảm với trái tim Mẹ.

Read More »

Ngày 27.06: Vui mừng với từng con chiên

Lâu nay bạn có dửng dưng trước những Ki-tô hữu đang lạc xa Chúa không? 

Read More »