Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 221)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 02.07: Tại sao không liên can?

Quyết tâm sống thực trong lời nói và việc làm, bởi gian dối là do ma quỷ mà ra (x. Mt 5,37).

Read More »

Ngày 01.07: Có Ngài trong cuộc đời…

Mọi ngày, đặc biệt những lúc khó khăn, khủng hoảng, tôi hướng về Chúa với xác tín rằng bất cứ nơi nào có Đức Giê-su, mọi sóng gió cuộc đời sẽ bình lặng.

Read More »

Ngày 30.06: Một “nơi” ở với Đức Ki-tô

Hiện nay, động cơ bạn tin-theo Chúa đang là gì? Bạn làm gì để động cơ đó ngày càng tinh tuyền hơn?

Read More »

Ngày 29.06: Chỉ một Chúa, một đức tin

Khi có điều bất đồng ý kiến, tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và đối thoại với nhau trong tình bác ái.

Read More »

Ngày 28.06: Đồng cảm với trái tim Chúa

Dành thời gian trong ngày suy ngắm cuộc đời Mẹ Ma-ri-a và xin ơn được đồng cảm với trái tim Mẹ.

Read More »

Ngày 27.06: Vui mừng với từng con chiên

Lâu nay bạn có dửng dưng trước những Ki-tô hữu đang lạc xa Chúa không? 

Read More »

Ngày 26.06: Lời Chúa là nền móng cho cuộc đời

Bạn đang đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày chứ? Có gì trở ngại khiến bạn chưa trung thành xây dựng đời mình dựa trên Lời Chúa? 

Read More »

Ngày 25.06: “Ngôn sứ giả” ở đâu?

Có phân định được “ngôn sứ giả” trong lòng bạn thì mới có thể phân định “ngôn sứ giả” trong đời sống hằng ngày của bạn.

Read More »

Ngày 24.06: Niềm vui chào đời

Mỗi chúng ta hẳn đã từng được người xung quanh nhìn và tự hỏi “đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” 

Read More »

Ngày 23.06: Sửa mình trước đã

Lâu nay bạn hay chỉ trích ai? Theo lời Chúa mời gọi hôm nay, bạn sẽ chừa bỏ thói xấu này bằng một hành động tích cực: nhận ra một đức tính tốt nơi người anh em đó và cầu nguyện cho người đó.

Read More »