Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 30.09: Thập giá chiến thắng sự ác

Tôi quyết tâm có thái độ tích cực và hướng thiện từ trong tư tưởng tới việc  làm, dù phải hy sinh.

Read More »

Ngày 29.09: Nhận ra Thiên Chúa

Theo gương và lời chỉ dẫn của các vị tổng lãnh thiên thần, tôi chỉ tin vào một mình Thiên Chúa vì không ai bằng Ngài. 

Read More »

Ngày 28.09: Tự do để thi hành ý Cha

Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.

Read More »

Ngày 27.09: Chọn thập giá Chúa Ki-tô

Trước những đau khổ của bản thân, tôi giữ thái độ bình an, vui tươi; trước đau khổ của tha nhân, tôi cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.

Read More »

Ngày 26.09: Anh em bảo Thầy là ai?

Tôi cám ơn Chúa sốt sắng mỗi khi rước lễ.

Read More »

Ngày 25.09: Ông này là ai?

Làm một việc giúp đỡ cụ thể và hữu hiệu cho một người bé mọn, như thể làm cho chính Chúa.

Read More »

Ngày 24.09: Người tông đồ siêu thoát

Tôi tháo gỡ những điểm tựa vật chất không thật sự cần thiết, nhất là cảnh giác để không sa vào những phô trương theo thói đời.

Read More »

Ngày 23.09: Nghe và sống Lời Chúa

Tôi sẽ chú tâm đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống bằng cách tập phản ứng trước một sự kiện trái ý như Chúa Ki-tô.

Read More »

Ngày 22.09: Loan báo Tin Mừng cách nào?

Tôi đọc đoạn Lời Chúa hôm nay thật chậm rãi để luyện tập cách lắng nghe Lời Chúa, và xác tín Lời ấy có sức mạnh đổi mới đời mình.

Read More »

Ngày 21.09: Thuê và thương

Tôi tìm lại nhịp sinh hoạt đạo đức đã bị lãng quên: cầu nguyện sáng tối hằng ngày.

Read More »