Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 23.03: “Từ nay đừng phạm tội nữa!”

Mỗi lần lãnh nhận bí tích hoà giải, bạn cộng tác với ơn Chúa bằng việc “ăn năn dốc lòng chừa” một cách tích cực và cụ thể để “từ nay đừng phạm tội nữa”.

Read More »

Ngày 22.03: Khao khát gặp Chúa Giê-su

Dành một phút hồi tâm, để nhớ đến Chúa.

Read More »

Ngày 21.03: Đã không tin thì đừng mong chấp nhận!

Nếu có nghi ngại, bạn làm gì? – Cầu nguyện, học giáo lý, bàn hỏi… hay cứ để mối hoài nghi ăn mòn lòng tin của bạn?

Read More »

Ngày 20.03: Để hiểu và yêu Chúa hơn

Đối với bạn, Đức Ki-tô là ai? Với tâm tình chân thành và đơn sơ, bạn chia sẻ điều đó trong nhóm của bạn.

Read More »

Ngày 19.03: Người đàn ông đích thực

Lắng lòng nghe tiếng Chúa qua các biến cố cuộc sống và đời thường và làm theo thánh ý Ngài.

Read More »

Ngày 18.03: Lời Ngài là sức sống của con

Năng nguyện tắt bằng những lời tâm tình với Chúa.

Read More »

Ngày 17.03: “Đừng phạm tội nữa!”

Bạn ngồi thật yên lặng lặp lại nhiều lần những lời này của Chúa để chúng vang vọng thật sâu trong lòng bạn: “Đừng phạm tội nữa! Bạn ơi, đừng phạm tội nữa!”

Read More »

Ngày 16.03: Bệnh tật và đức tin

Tôi luôn tin tưởng, cậy trông vào Chúa, dù phải bệnh hoạn, tật nguyền trong cuộc đời.

Read More »

Ngày 15.03: Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết vì yêu

Làm việc bác ái cho người thân cận để đáp lại tình yêu Chúa.

Read More »

Ngày 14.03: Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Mỗi ngày lập lại nhiều lần lời sám hối đầu lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con…”

Read More »